ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Gwener - 11:00 - 18:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul - 10:15 - 18:00

Argymhellwn Archebu
Gobeithiwn eich gweld yn fuan!

Edrychwch ar ein tudalen Facebook am unrhyw newidiadau

Rydym yn awgrymu archebu lle i osgoi siom.
Archebu digwyddiadau arbennig, partion stag/iâr, clybiau e.e. yn bosib tu allan i'r oriau uchod

Ffoniwch neu e-bostiwch gyda'ch gofynion

PRISIAU

karting

Croeso

Croeso i Gartio Dan Do Redline.

Cartio Dan Do Redline yw un o’r ychydig Gylchoedd Cartio Dan Do annibynnol yng Nghymru, lle medrwch fwynhau’r prisiau isaf heb gyfaddawdu â diogelwch. Wedi ei leoli o fewn ardal o harddwch anghyffredin, mae Cartio Dan Do Redline wedi ei sefydlu yng Nghaernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru. Y mae’n agos at Ynys Môn, Conwy a holl ganolfannau eraill Gogledd/Canolbarth Cymru a’r Gogledd Orllewin.

Cartio Dan Do yw un o’r campau cynhyrfus sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. Dewch â’ch ffrindiau a’ch teulu, neu hyd yn oed gydweithwyr, a heriwch nhw i ras sy’n wirioneddol gyffrous!!

Ystyrir cartio yn gyffredinol fel cam tuag at rengoedd uwch a mwy costus o gampau ceir. Pam nad anelwch at fod y Lewis Hamilton nesaf!!

Darperir ar gyfer pob math ar grwpiau ac unigolion, o ddechreuwyr rhonc i ddigwyddiadau croesawu corfforaethol -  y cyfan o dan hyfforddiant arbenigol ein staff, sydd wedi eu hyfforddi’n drwyadl. Diolch am ymweld â’n gwefan, ac edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi yn bersonol.

Gobeithiwn i chwi ganfod yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano. Os na wnaethoch, croeso i chi gysylltu â ni.

This project was partly funded by local regeneration fund by Gwynedd Council and the Rural Fund Scheme

 

(Ariannwyd y prosiect hwn yn rhannol gan Amcan 1 yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Gwynedd drwy gyfrwng Cronfa Adfwyio Lleol Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru sef y Bwrdd Croseo Cymru gynt.)

 
www.redlineindoorkarting.co.uk

© 2019 Redline. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd

info@redlineindoorkarting.co.uk Redline Indoor Karting www.redlineindoorkarting.co.uk