Oriau Agor

Sad - Sul: 10:00 - 18:00
Llun -Gwe: 12:00 - 18:00
Cyfeirwch At Ein Prif Dudalen neu Facebook Am Eithriadau

Argymell bwcio i arbed siom.
Bwcio ar gyfer digwyddiadau arbennig, stag a hens, clwbiau ayyb yn bosib tu allan i'r oriau hyn.

Ffoniwch neu e-bostiwch gyda'ch gofynion

PRISIAU

PARTION PLANT

karting

Ceirt

Yn Redline mae gennym 12 o geirt oedolion a chwech i blant o wyth mlwydd oed i fyny. Mae i’r ceirt oedolion beiriannau 200cc, ac mae’r rhai plant yn 160cc. Mae hon yn gamp ceir, ac mae’r cerbydau yn bopeth nad yw ceir bach ffair. Maent yn wrthrychau cyflym o ran offer, er y medrwn reoli cyflymdra gyda chyfrifiadur drwy gyfrwng trawsatebwyr. Petai rhywun yn gyrru’n anghyfrifol, byddai gennym y gallu i gwtogi eu cyflymdra i 5 m.y.a. a’u cyrchu yn ôl i’r pit saib i’w gosod yn y gell gosb.

Mae ein ceirt wedi eu darparu yn gitiau JK2 a Mk2 gyda’r diweddaraf o amrediad Bizkart.

Diolch am ymweld â’n gwefan, ac edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi yn bersonol.

Gobeithiwn i chwi ganfod yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano. Os na wnaethoch, croeso i chi gysylltu â ni.

 
www.redlineindoorkarting.co.uk

Gwefan gan Delwedd

info@redlineindoorkarting.co.uk Redline Indoor Karting www.redlineindoorkarting.co.uk